IAR Systems släpper uppdaterad version av utvecklingsverktyg för Renesas M16C och R8C

Uppsala, Sverige — 26 juni, 2013 — IAR Systems släpper idag en ny version av sina utvecklingsverktyg för utveckling av Renesas M16C- och R8C-mikroprocessorer. Med version 3.60 av IAR Embedded Workbench för M16C och R8C får utvecklare som arbetar med dessa processorer tillgång till IAR Systems nya textredigerare och source browser. Dessutom har nya felsöknings- och integrationsfunktioner lagts till.

Textredigeraren och den nya source browser som har lagts till i denna version innehåller många nya funktioner som underlättar och effektiviserar arbetet för utvecklaren. Tack vare den tillagda integrationen med versionhanteringssystemet Subversion kan utvecklarteam enkelt samarbeta, dela filer och hålla koll på källkods- och projektfilsversioner. Den nya versionen av IAR Embedded Workbench för M16C och R8C har också ny funktionalitet i debuggern C-SPY. Här ingår bland annat möjligheten att se samplade grafer för valda variabler. Det går också att definiera skräddarsydda SFR (Special function registers) och starta makron från nya fönster. Dessutom ingår sökbara Call Graph-fönster vilket möjliggör för utvecklaren att enkelt se vilka anrop som görs från och till en funktion i applikationen.

Version 3.60 av IAR Embedded Workbench för M16C och R8C innehåller även uppdaterat devicestöd och ett nytt licenshanteringssystem (LMS) som underlättar licensadministrationen.

Mer information och gratis testversioner av verktygen finns på www.iar.com/ewm16c