IAR Systems uppdaterade utvecklingsverktyg för Atmel AVR32 ger 80 procent snabbare kod

Uppsala, Sverige — 9 juli, 2013 — Idag meddelar IAR Systems att en ny version av IAR Embedded Workbench för AVR32 finns tillgänglig. Version 4.20 erbjuder, förutom nya användarvänliga funktioner, en rad förbättringar i verktygens avancerade kodoptimeringsteknik vilket ger betydande resultat för kodexekveringshastighet och kodstorlek. Förbättringarna gör att tester enligt utvärderingsmåttet CoreMark ger en poäng som är 80 procent högre än den tidigare verktygsversionen.

En mängd nya funktioner som underlättar och effektiviserar utvecklarens arbete har lagts till, bland annat ny texteditor och ny source browser. Nytt är även funktionalitet för att smidigt kunna importera filer som genererats av externa konfigureringsverktyg.

I debuggern C-SPY som ingår i IAR Embedded Workbench för AVR32 finns nu möjlighet att att se samplade grafer för valda variabler. Det går också att definiera skräddarsydda SFR:s (Special function registers) och starta makron från nya fönster. Den nya versionen innehåller också uppdaterat devicestöd samt ett nytt licenshanteringssystem.

IAR Systems erbjuder kraftfulla utvecklingsverktyg för samtliga AVR 8- och 32-bitarsfamiljer från Atmel. Mer information om IAR Embedded Workbench för AVR32 och gratis testversioner av verktygen finns på www.iar.com/ewavr32.

### Ends

Editor's Note: IAR Systems, IAR Embedded Workbench, C-SPY, visualSTATE, The Code to Success, IAR KickStart Kit, I-jet, I-scope, IAR and the logotype of IAR Systems are trademarks or registered trademarks owned by IAR Systems AB. All other products are trademarks of their respective owners.