Inbjudan till den digitala presentationsserien I.A.R. Systems Group Investor Update

Stockholm, Sverige – 11 februari 2021 –  I.A.R. Systems Group AB meddelar idag att företaget kommer att genomföra en serie av digitala presentationer under namnet I.A.R. Systems Group Investor Update. Detta för att utöka kommunikationen och informationsflödet till aktieägarna. Den första presentationen hålls torsdagen den 18 februari klockan 16.00-16.45 och kommer att hållas av VD Stefan Skarin. Stefan kommer att ge en uppdatering om det han ser som de viktigaste branschtrenderna just nu, och hur företagets strategiska roadmap anpassar sig och utvecklar företagets potential. Anmälan till presentationen sker på följande länk: https://register.gotowebinar.com/register/8262903962891340813. Presentationen hålls på engelska.

Vid frågor, kontakta IR-kontakt Josefin Skarin på josefin.skarin@iar.com.