Kommuniké från extra bolagsstämma i Nocom AB den 12 november

Kommuniké från extra bolagsstämma i Nocom AB den 12 november Nyval av styrelseledamot Bolagsstämman valde in bolagets verkställande direktör Stefan Skarin i styrelsen. Han kvarstår även i sin befattning som verkställande direktör. Samtliga övriga ledamöter sitter kvar i styrelsen. Godkännande av förvärv av köpoptioner Bolagsstämman godkände förvärv av köpoptioner, utfärdade av huvudaktieägaren Anders Jonson. Förvärvare är verkställande direktör Stefan Skarin, styrelseordförande Christer Magnusson, styrelseledamöterna Monica Caneman och Curt Egerot samt finansdirektör Stefan Ström. För ytterligare information kontakta: Christer Magnusson, styrelseordförande, Nocom mobil: 0708 - 55 34 77 e-post: cm.fardledning@telia.com Nocom AB (publ) är ett innovativt IT-företag med huvudkontor i Uppsala. Företaget erbjuder IT-lösningar med inriktning på integration av affärskritisk information. Nocom har cirka 85 anställda och finns representerat i Sverige, Norge och Finland. Företaget grundades 1985 och är noterat på Stockholmsbörsens O-lista (NOCM B). Läs mer på www.nocom.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/13/20021113BIT00180/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/13/20021113BIT00180/wkr0002.pdf