Kommuniké från extra bolagsstämma i Uppsala den 2 februari 2001

Kommuniké från extra bolagsstämma i Uppsala den 2 februari 2001 Vid den extra bolagsstämman i Nocom AB (publ) i Uppsala har följande beslutats: * Stämman godkände bolagsstämmans i Tradevision AB beslut av den 20 december 2000 att emittera ett skuldebrev om nominellt 1.000 kronor med 6.240 avskiljbara optionsrätter till nyteckning, samt * att optionsrätterna avskiljs och överlåts till nuvarande och framtida anställda samt andra nyckelpersoner i Tradevision AB. Uppsala den 2 februari 2001 Nocom AB (publ) Styrelsen Nästa ordinarie rapporttillfälle Kvartalsrapport för perioden januari - mars 2001 publiceras den 26 april 2001 För mer information kontakta: Tomas Nygren, vd, Nocom AB (publ) Telefon: 0708 - 65 53 16 e-post: tomas.nygren@nocom.se Nocom AB (publ) grundades 1985 och är noterat på Stockholms Fondbörs O- lista (NOCM B). Nocom erbjuder företag lösningar för elektroniska affärer över Internet och mobila nätverk. Verksamheten bedrivs från huvudkontoret i Uppsala med kontor i Stockholm, Göteborg, Oslo, Helsingfors, Köpenhamn, London, Warszawa och Riga. Antalet anställda i koncernen uppgår till cirka 240 personer. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/05/20010205BIT00690/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/05/20010205BIT00690/bit0002.pdf