Nocom byter inriktning – Stefan Skarin vd för den nya koncernen

Nocom är sedan 2001 ett lönsamt och finansiellt starkt företag. Genom en mängd förvärv och avyttringar samt utveckling av dotterbolag har Nocom alltmer lämnat den ursprungliga distributörsrollen och består idag av en portfölj förvärvade IT-företag. Det finns en stor kompetens inom Nocom vad gäller lönsamma företagsaffärer, men det krävs en ökad tydlighet mot marknaden. Genom en ny inriktning och profil ska koncernens identitet, mål och affärsmässiga potential bli tydligare, såväl för den finansiella marknaden som inom den egna koncernen.

Styrelsen kommer därför att föreslå för årsstämman den 6 maj 2008 att koncernens inriktning ändras till ”förvärv, aktivt ägande och avyttring av IT-företag”. Mer information om förändringen kommer att offentliggöras senast i början av april, vid kallelsen till årsstämman den 6 maj 2008.

Vd för det förändrade Nocom blir, från dagens datum, styrelsens ordförande Stefan Skarin. Stefan Ström, nuvarande vd i Nocom, kommer i den nya koncernen att vara operativ chef. Stefan Skarin behåller sin plats i styrelsen, men lämnar över ordförandeskapet till Trygve Angell, styrelseledamot sedan 2005.

– Genom att byta inriktning ökar vi fokus dels på värdetillväxten för våra aktieägare, dels på företagsaffärer och utvecklingen av våra dotterbolag. Stefan Ström har de senaste åren renodlat och skapat en stabil plattform för nästa steg i vår strategiska plan. Nu går vi in i en ny fas i bolagets utveckling och jag ser fram emot att, i fortsatt nära samarbete med Stefan Ström, bygga den nya koncernen, säger Stefan Skarin.

– Vi ser en stor potential i Nocomkoncernen och den nya inriktningen ger den tydlighet som krävs på marknaden . Stefan Ström har under de senaste två åren renodlat koncernen och samtidigt förbättrat lönsamheten. Stefan Skarin kommer med sin erfarenhet och sitt engagemang att skapa möjligheter till fler lönsamma företagsaffärer och en högre värdetillväxt i koncernen, säger Göran Espelund, vd i Lannebo Fonder, Nocoms största aktieägare med 7,5 procent av aktiekapitalet.

– Nocom har under de senaste åren skapat betydande värden genom förvärv av bolag inom IT-sektorn. Dessa värden återspeglas inte alls i aktiemarknadens värdering av bolaget. Aktien handlas idag långt under sitt substansvärde även obeaktat de övervärden som finns i bolagsportföljen. Genom den förändrade inriktningen kommer dessa övervärden att synliggöras, samtidigt som vi som aktieägare fullt ut kan dra nytta av Stefan Skarins stora erfarenhet och kompetens inom IT-området, säger Ulf Strömsten, partner på Catella Kapitalförvaltning som äger 7,2 procent av Nocom.