Nocom erbjuder lösningar för nästa generation av Internetklienter

Uppsala den 25 februari 1999 Nocom erbjuder lösningar för nästa generation av Internetklienter baserade på Nokias WAP-teknologi. Nocom är en av pionjärerna i Norden inom området kommersiella Internettillämpningar och har en lång erfarenhet beträffande tekniken och möjligheterna med Internet. Nu utvecklar vi vårt tjänste- och produktutbud genom att erbjuda lösningar för nästa generation av Internetklient, WAP- telefonen. För företag som vill anpassa sina system till de nya tekniken erbjuder Nocom som ett första steg en workshop. Workshopen syftar till att ge en grundkunskap och ett beslutsunderlag för företag och organisationer att jobba vidare med WAP-tekniken. Aktiviteten är utarbetad i samarbete med Nokia. "Nocom är ett av de första företagen som nu erbjuder sina kunder en analys av hur de nya WAP-telefonerna kan komma att fungera mot företagens Internetbaserade system", säger Anders Jonson, VD för Nocom. "Den nya tekniken ger uppenbara möjligheter för företag att utveckla sina affärer på Internet men den ställer också krav på en förståelse hur man ansluter sina befintliga system på bästa sätt". WAP (Wireless Application Protocol) är en de facto-standard som tagits fram för åtkomst av information och tjänster på Internet för digitala mobila terminaler som t ex mobiltelefoner. WAP har tagits fram av en organisation kallad WAP Forum där Nokia, Ericsson och Motorola tillsammans med de ledande operatörerna tillhör grundarna. För ytterligare information kontakta: Anders Jonson, VD Nocom AB (publ), tel: 018-65 55 00, mobil: 0708-65 53 01. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/02/25/19990225BIT00200/bit0001.DOC