Nocom har 86,4 procent av kapital och 87,5 procent av röster i TurnIT samt 97,2 procent av kapital och röster i IAR Systems

Den förlängda anmälningsperioden till Nocoms offentliga erbjudanden till aktieägarna i TurnIT och IAR Systems löpte ut den 1 november 2005. TurnIT och IAR Systems ingår båda i Nocomkoncernen sedan den 22 mars 2005 och de båda aktierna avnoterades från Stockholmsbörsen under våren 2005. Styrelsen i Nocom har nu beslutat att förlänga anmälningsperioden för TurnIT:s aktieägare, men ej för aktieägarna i IAR Systems, där tvångsinlösenförfarande inletts. Anslutning till buden vid den förlängda anmälningstidens utgång den 1 november 2005: TurnIT Aktieägare representerande 1.863.976 aktier av serie A och 154.898.433 aktier av serie B i TurnIT, motsvarande cirka 86,4 procent av kapital och cirka 87,5 procent av röster har accepterat Nocoms erbjudande. IAR Systems Aktieägare representerande 5.094.940 aktier, motsvarande cirka 22,3 procent av röster och kapital i IAR Systems har accepterat Nocoms erbjudande. Tillsammans med TurnIT:s ägarandel om cirka 74,9 procent, vilken Nocom kontrollerar, har Nocom därmed 97,2 procent av kapital och röster i IAR Systems. Redovisning av vederlag Redovisning av vederlag till de aktieägare som accepterat Nocoms erbjudande under den förlängning av anmälningsperioden som pågått till den 1 november 2005 beräknas kunna påbörjas omkring den 7 november 2005. Förlängning av bud – TurnIT Nocoms styrelse har beslutat att ge kvarvarande aktieägare i TurnIT fortsatt möjlighet att acceptera budet och anmälningsperioden förlängs därför till måndagen den 6 februari 2006, klockan 15.00. Avslutning av bud – IAR Systems Nocoms styrelse har beslutat att inte genomföra någon ytterligare förlängning av anmälningsperioden avseende erbjudandet till aktieägarna i IAR Systems. Nocom påkallade tvångsinlösen i IAR Systems den 29 mars 2005.