Nocom inviger datacenter och nytt kontor i Stockholm

Idag inviger Nocom Communications, som ingår i O-listenoterade Nocom AB (publ), sitt nya kontor och datacenter i Stockholm. Datacentret, beläget i Huvudsta, hanterar affärskritiska lösningar för mobila och fasta tjänster för Internet och intranät. Etableringen i Stockholm genomförs både för att öka närheten till Nocom Communications kunder och för att underlätta framtida rekrytering. Idag är 65 personer anställda på kontoret, men Nocom Communications vd Stefan Skarin beräknar att man kommer att vara 100 personer om sex månader. Datacentret är byggt för att ge högsta säkerhet och hög tillgänglighet för affärskritiska tillämpningar för mobila och fasta Internet- och intranätstjänster. "Nocoms datacenter är unikt, eftersom vi genom vårt samarbete med Europolitan kan föra kommunikationen ut i GSM-nätet. Det ger kunden tillgång till sina applikationer både i ett fast och i ett mobilt nätverk", säger vd Stefan Skarin. Säkerhetsrummen i datacentret ger högsta möjliga fysiska skydd mot yttre hot och är byggda med tanke på säkerhet och redundans och är försedda med fuktsensorer. Säkerhetshallen är byggd i brandklass 90 D. Detta innebär att temperaturen inte överstiger 55ºC i någon punkt i datahallen under 90 minuters brand. Den dimensionerande relativa luftfuktigheten är 50 procent. Säkerhetshallen är rök- och gastät. Det finns även skydd mot inbrotts- och sabotageförsök. Utöver tekniska och mekaniska skydd finns även ett dieselaggregat inkopplat som startar automatiskt om strömmen till säkerhetsrummen försvinner. På så sätt produceras den elektricitet som behövs för att driva datacentret. För mer information kontakta: Stefan Skarin vd Nocom Communications tel 018-65 55 16 mobil 0708-65 10 05 Niclas Sahlgren v vd Nocom Communications tel 018-65 55 48 mobil 0708-65 10 04