Nocom redovisar vinst och positivt kassaflöde

Nocoms delårsrapport januari - juni 2003: Nocom redovisar vinst och positivt kassaflöde Den positiva resultattrend som inleddes under fjärde kvartalet 2002 fortsätter och Nocom redovisar ett bättre resultat för både första halvåret och andra kvartalet i år jämfört med motsvarande perioder förra året. Dessutom förbättrades kassaflödet från den löpande verksamheten. Sedan åtgärdsprogrammet hösten 2002 har verksamheten genererat 21,5 MSEK i kassaflöde, exklusive utbetalningar på grund av åtgärdsprogrammet. Detta trots att IT-marknaden präglats av svag efterfrågan och avvaktande investeringar. - Det vi ser är resultatet av vårt långsiktiga arbete med att skapa ett konkurrenskraftigt och lönsamt företag. Marknaden har varit fortsatt tuff, men vi har gjort en lyckad anpassning av både erbjudande och organisation, säger Stefan Skarin, Nocoms vd. - Vi har idag en stabil omsättning och resultatutveckling, och har fortsatt fokus på att nå våra finansiella mål. Nu bygger vi vidare på vårt erbjudande, med nya programvaror och fler partners på den nordiska marknaden. Första halvåret i sammandrag: · Resultatet förbättrades med drygt 55 MSEK, jämfört med motsvarande period föregående år. Resultat efter finansiella poster uppgick till 4,5 (-51,2) MSEK · Rörelsemarginalen uppgick till 6 procent · Omsättningen uppgick till 72,3 (83,2) MSEK · Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 10,0 (-8,8) MSEK, exklusive utbetalningar på 6,0 MSEK på grund av åtgärdsprogrammet från hösten 2002 För mer information kontakta: Stefan Skarin vd, Nocom mobil: 0708 - 65 10 05 e-post: stefan.skarin@nocom.se Stefan Ström finansdirektör, Nocom mobil: 0708 - 65 10 68 e-post: stefan.strom@nocom.se Välkommen till press- och analytikerträff idag, torsdagen den 21 augusti, klockan 10.00 Plats: Salén Konferens & Matsalar, Norrlandsgatan 15, Stockholm På vår webbplats, www.nocom.se, kan du se en videointervju med vd Stefan Skarin Nocom AB (publ) är ett IT-företag som säljer programvaror och drift med kvalificerad support och utbildning, för att underlätta och effektivisera verksamheten för företag i Norden. Erbjudandet omfattar fem affärsområden - integration, säkerhet, analys, utvecklingsverktyg och infrastruktur. Nocom har 80 anställda och finns representerat i Sverige, Norge och Finland. Företaget grundades 1985 och är noterat på Stockholmsbörsens O-lista (NOCM B) sedan 1999. Läs mer på www.nocom.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/21/20030821BIT00150/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/21/20030821BIT00150/wkr0002.pdf