Nocom renodlar verksamheten och avyttrar tjänsteverksamheten

Nocom fokuserar på utveckling och distribution av programvara och säljer Nocom Networks samt UNC Systems som ingår i verksamhetsområdet Tjänster till Phonera. Köpeskillingen uppgår totalt till nio miljoner kronor kontant.

Nocom Networks och UNC Systems erbjuder kommunikationslösningar i form av bredbands-uppkopplingar, IP-telefoni och webbtjänster. Bolagen står för tre procent av Nocomkoncernens totala omsättning. Under året har små aktörer som Nocom Networks och UNC upplevt en tuff marknad med vikande efterfrågan.

Bolagen har tillsammans 11 anställda och omsatte 18 miljoner kronor under januari-september 2006 med ett negativt rörelseresultat. Den totala köpeskillingen uppgår till totalt nio miljoner och avyttringen kommer att belasta resultatet under fjärde kvartalet med cirka 3 miljoner kronor. Phonera förvärvar bolaget från och med den 4 december 2006.

­- Renodlingen av verksamheten ger oss större fokus på våra tillväxtområden där IAR Systems och Northern har en allt mer betydande roll i koncernen. Vi kommer att fortsätta öka investeringarna för att höja tillväxttakten inom programvaruområdet, säger Stefan Ström vd i Nocom.

­- Enligt vår tillväxtstrategi skall Phonera växa dels genom att tillföra nya tjänster till våra befintliga kunder, dels genom att via förvärv få tillgång till nya kunder och ny kompetens. Förvärvet uppfyller dessa kriterier”, säger Henric Wiklund, vice vd på Phonera.


För ytterligare information kontakta:

Stefan Ström, vd och koncernchef Nocom AB (publ)
mobil: +46 708 65 10 68
e-post: stefan.strom@nocom.se

Henric Wiklund, vice vd Phonera AB (publ)
Mobil: +46 701 82 00 00
E-post: henric.wiklund@phonera.se