Nocom tecknar ramavtal med Utfors

Nocom tecknar ramavtal med Utfors Nocom Communications, som ingår i O-listenoterade Nocom AB, och Utfors fördjupar sitt samarbete genom ett ramavtal för 2001 avseende konsulttjänster. Avtalet omfattar konsulttjänster inom strategi, teknisk projektledning, systemutveckling och expertstöd. Utfors och Nocom har sedan ett par år samarbetat kring utvecklingen av Utfors e-postplattform. Nocom har levererat produkter och tjänster för privat- och företagskunder. Ramavtalet som nu tecknats omfattar konsulttjänster och gäller för användning i Utfors organisation i Norden. "Ramavtalet är ytterligare ett steg i vårt samarbete med Nocom," säger Catarina Lönnerholm, inköpschef på Utfors AB. "Det ger oss den flexibilitet och effektivitet vi behöver för att gå vidare med ny teknik och trygga kompetensen för ett expanderande Utfors. Att vi väljer just Nocom är en naturlig fortsättning på ett långvarigt samarbete." "Vi är naturligtvis glada över det förtroende Utfors visar oss genom att välja Nocom som leverantör", säger Stefan Skarin, vd, Nocom Communications AB. "Att vara en del av Utfors satsningar på den nordiska marknaden ser vi fram emot med respekt. Det finns goda förutsättningar för Nocom att bredda sitt åtagande i detta sammanhang." För mer information kontakta: Stefan Skarin, vd , Nocom Communications AB Telefon: 0708 - 65 10 05 e-post: stefan.skarin@nocom.se Sören Uppman, account manager, Nocom Communications AB Telefon: 0708 - 65 53 15 e-post: soren.uppman@nocom.se Markus Boberg, PR & Informationschef, Utfors AB Telefon: 08 - 5270 30 16, mobil 0708 - 48 30 16 e-post: markus.boberg@utfors.se Eller besök: www.utfors.se www.nocom.se Nocom AB (publ) har sedan starten 1985 hjälpt företag att navigera lönsamt genom teknikskiften och maximerar affärsnyttan av att ha viktig information tillgänglig på användarnas villkor. Nocom erbjuder lösningar och tjänster för elektroniska affärer över Internet och mobila nätverk. Verksamheten bedrivs från huvudkontoret i Uppsala med kontor i Stockholm, Göteborg, Oslo, Helsingfors, Köpenhamn, Riga, Warszawa, Frankfurt och London. Nocom är sedan 1999 noterat på Stockholmsbörsens O-lista (NOCM B). Antalet anställda i koncernen uppgår till cirka 250 personer. Utfors är den självklara nordiska partnern för högkvalitativa fasta och mobila bredbands-, Internet- och telefonitjänster. Utfors driftsätter ett nät med teknik som är den absolut främsta i världen och som ger unika kostnadsfördelar. Utfors erbjuder i detta nät företag, myndigheter och privatpersoner banbrytande tjänster som skapar nya möjligheter till utveckling och kreativitet. Utfors kommer under 2001 knyta ihop de 75 största städerna i Norden med ett 7100 km långt bredbandsnät. Utfors har ca 315 anställda i Stockholm, Oslo, Helsingfors, Uppsala, Göteborg, Linköping, Helsingborg, Malmö och Överkalix. Utfors AB ägs huvudsakligen av Norsk Vekst och Litorina Kapital samt ett antal institutionella placerare. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/04/18/20010418BIT00170/bit0003.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/04/18/20010418BIT00170/bit0003.pdf