Nocom utser ny ledning för sitt norska kontor

Nocom utser ny ledning för sitt norska kontor Nocom har, som ett led i den nordiska strategin, infört en nordisk organisationsmodell. Nocoms nordiska strategi innebär att expandera volymerna och öka lönsamheten i verksamheten genom att stärka närvaron i hela Norden. En djupare integration av Nocoms svenska och norska verksamhet skapas och samma fokus på Nocoms produktportfölj samt på tillhörande tjänster etableras på alla marknader. Nocoms norska organisation har tidigare, parallellt med de mjukvaruprodukter som Nocom säljer, delvis verkat som systemintegratör. Denna sistnämnda del av verksamheten kommer i och med organisationsförändringen att upphöra. Den personal som berörs kommer att övergå i tjänst hos Bull A/S. I samband härmed utses Per Öivind Gustavsen till platschef för Nocoms kontor i Oslo. Gustavsen har under ett flertal år och på olika befattningar varit verksam i Nocoms norska organisation. Förändringen förväntas påverka lönsamheten positivt i Nocoms norska verksamhet. Om Nocom Nocom är ett specialistföretag som grundades 1985. Sedan starten har Nocom introducerat programvarulösningar baserade på innovativ teknik och nya synsätt inom IT-området. Idag levererar och implementerar Nocom komponentbaserade produkter relaterade till intra-, extranät och Internet. Produkterna hämtas från ledande amerikanska nischföretag. Kunderna är stora till medelstora företag och organisationer i de nordiska länderna. Dessutom har Nocom ett väletablerat nätverk med 400 systempartners som säljer och utnyttjar Nocoms produkter. Nocoms lösningar möjliggör för företag att utveckla affärskritiska datasystem och applikationer som leder till ökad konkurrenskraft för kunderna. Verksamheten bedrivs från huvudkontoret i Uppsala med ett dotterbolag i Oslo. Antalet anställda uppgår till drygt 100. Nocoms aktie är noterad på Stockholms Fondbörs O-lista. För ytterligare information kontakta: Tomas Nygren, vVD, Nocom AB (publ), tel: 018-65 55 00, eller 0708-65 53 16 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/01/05/19990105BIT00080/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/01/05/19990105BIT00080/bit0002.pdf