Nocoms årsredovisning på Internet

Nu finns Nocom AB:s svenska årsredovisning för år 2005 tillgänglig på webbplatsen www.nocom.se. Den engelska versionen kommer att publiceras på Nocoms webbplats i maj. Nocoms årsstämma kommer att hållas i Stockholm onsdagen den 3 maj 2006. Tidpunkter för finansiell information Delårsrapport januari – mars 2006 27 april 2006 Halvårsrapport januari – juni 2006 23 augusti 2006 Delårsrapport januari – september 2006 8 november 2006