Nocoms Bokslutskommuniké för år 2002: Positivt resultat och kassaflöde i fjärde kvartalet

Nocoms Bokslutskommuniké för år 2002: Positivt resultat och kassaflöde i fjärde kvartalet Nocom avslutade år 2002 med det resultatmässigt starkaste kvartalet på fem år. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 4,0 (-17,0) MSEK för kvartalet. Detta trots att hela året präglades av den svaga IT- marknaden. Fjärde kvartalets positiva resultat beror på stark programvaruförsäljningen samt hög förnyelse av support- och serviceavtal. Höstens kraftfulla åtgärdsprogram och den lyckade marknadsanpassning av verksamheten är andra viktiga faktorer som lett till det kraftigt förbättrade resultatet. Under år 2003 kommer de positiva effekterna av förändringarna att få än större genomslagskraft, både vad gäller resultat och kassaflöde. För helåret 2002 uppgick omsättningen till 150,8 MSEK och rörelseresultatet före avskrivningar till -39,3 MSEK Fjärde kvartalet 2002 ·Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 4,0 (-17,0) MSEK. ·Omsättningen uppgick till 39,9 (79,1) MSEK. ·Resultat efter finansiella poster uppgick till -3,8 (-67,8) MSEK ·Kassaflödet från den löpande verksamheten var positivt och uppgick till 3,9 (10,1) MSEK, trots att det belastats med 7,6 MSEK hänförligt till åtgärdsprogrammet År 2002 ·Omsättningen uppgick till 150,8 (280,4) MSEK ·Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till - 39,3 (-75,8) MSEK ·Resultat efter finansiella poster uppgick till - 87,1 (-187,9) MSEK, varav engångskostnader cirka 38 MSEK enligt följande: - Nedskrivning av goodwill 19,1 MSEK - Åtgärdsprogram 19,0 MSEK ·Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -18,4 (- 41,4) MSEK För mer information kontakta: Stefan Skarin , vd, Nocom mobil: 0708 - 65 10 05 e-post: stefan.skarin@nocom.se Stefan Ström, finansdirektör, Nocom mobil: 0708 - 65 10 68 e-post: stefan.strom@nocom.se Nocom AB (publ) är ett innovativt IT-företag, med ett erbjudande riktat såväl direkt till företag som till partners och återförsäljare. Företaget är inriktat på IT-lösningar inom integration, infrastruktur, analys, säkerhet och utvecklingsverktyg. Erbjudandet omfattar marknadsledande programvaror med support, underhåll, expertstöd och utbildning. Drifthallen, e-channel center, kompletterar erbjudandet med avancerade driftlösningar för affärskritiska system. I koncernen ingår även Travelutions, IT- och managementkonsulter med inriktning på resebranschen. Kunderna är främst stora och medelstora företag på den nordiska marknaden. Nocom har cirka 80 anställda och finns representerat i Sverige, Norge och Finland. Företaget grundades 1985 och är noterat på Stockholmsbörsens O-lista (NOCM B) sedan 1999. Läs mer på www.nocom.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/13/20030213BIT00930/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/13/20030213BIT00930/wkr0002.pdf