Nocoms bud till aktieägarna i TurnIT och IAR Systems förlängs

Anmälningsperioden till Nocoms offentliga erbjudanden till aktieägarna i TurnIT och IAR Systems löpte ut den 1 juni. TurnIT och IAR Systems ingår i Nocomkoncernen sedan den 22 mars 2005 och har avnoterats från Stockholmsbörsen. Sedan förra anmälningsperioden har buden accepterats av ägare till ytterligare cirka tre miljoner TurnIT-aktier och drygt 120.000 aktier i IAR Systems. Buden har accepterats av : * aktieägare, med hänsyn taget till de nya aktier som tecknades i TurnIT i maj, och optionsrättsinnehavare representerande totalt cirka 92 procent av kapitalet och 89,4 procent av rösterna i TurnIT. * aktieägare representerande 96,8 procent av röster och kapital i IAR Systems. I samband med att optionsprogrammet i TurnIT löpte ut den 17 maj tecknades 21.863.711 nya aktier i TurnIT, vilket tillfört den nya koncernen cirka 17,5 miljoner kronor i likvida medel. Denna nyteckning av TurnIT-aktier har ändrat det totala antalet TurnIT-aktier och därmed Nocoms andel av kapital och antal röster (se nedan). - Vi har förstått att många aktieägare inte hunnit ta till sig all information om buden och agera. Möjligheten att handla TurnIT:s och IAR Systems aktier på Stockholmsbörsen är nu borta och styrelsen i Nocom förlänger därför anmälningsperioden till slutet av augusti, säger Stefan Skarin, vd i Nocom. - Det är främst de små aktieägarna som blir låsta i sitt innehav när en aktie avnoteras. Vi vill därför ge dem möjlighet att acceptera buden och få Nocomaktier som går att handla på Stockholmsbörsen. Vi hoppas fånga upp så många som möjligt av TurnIT:s och IAR Systems aktieägare på det här sättet. Under de senaste veckorna, i samband med avnoteringen av TurnIT:s och IAR Systems aktier och att anmälningsperioden för Nocoms bud löpt ut, har intresset från de många aktieägarna med mindre innehav i bolagen ökat. Nocoms styrelse har därför beslutat att ge kvarvarande aktieägare möjlighet att acceptera buden och anmälningsperioden förlängs till klockan 15.00 måndagen den 29 augusti 2005.