Nocoms ledning i förändrade roller – Stefan Skarin arbetande styrelseordförande och Stefan Ström ny vd

Nocom visar lönsamhet och stark tillväxt. För att öka tempot i den strategiska utvecklingen och samtidigt behålla fokus på den långsiktiga lönsamheten kommer rollerna för den nuvarande ledningen att förändras. Stefan Skarin, nuvarande verkställande direktör, koncernchef och en av Nocoms huvudägare, föreslås bli arbetande styrelseordförande i samband med årsstämman den 3 maj. Samtidigt övertar Stefan Ström, Nocoms finansdirektör, rollen som verkställande direktör i Nocom. Aktieägare som representerar 22,7 procent av rösterna har meddelat bolaget att de avser att rösta i enlighet med detta förslag. Stefan Skarin och Stefan Ström har i nära samarbete lett Nocom genom de senaste fem årens stora förändringar. Nocom har gått från att vara ett kraftigt förlusttyngt bolag till att bli en stabil och lönsam IT-koncern, som genomfört flera lyckade förvärv. År 2005 blev koncernens resultatmässigt bästa år någonsin och potentialen till ytterligare tillväxt och lönsamhet bedöms som stor. Nocom har inlett även år 2006 på ett utmärkt sätt, med en organisk tillväxt på drygt 40 procent och stärkt lönsamhet. – Nocom befinner sig nu i en fas där det strategiska framtidsarbetet blir allt viktigare. Som arbetande styrelseordförande och i min roll som en av de större ägarna i bolaget, kan jag lägga all min kraft och engagemang på att utveckla den tillväxtpotential som finns i koncernen, säger Stefan Skarin. – Stefan Ström har en gedigen finansiell bakgrund och känner dessutom koncernen mycket väl. Vi kommer att fortsätta vårt nära samarbete även i våra nya roller. Som arbetande styrelseordförande kommer Stefan Skarin att arbeta med företagets långsiktiga strategiska utveckling och tillväxt, samt Investor Relations (IR). Stefan Ström kommer att fokusera på koncernens långsiktiga lönsamhet samt effektivisering av verksamheten. – Efter flera år i ledningen har jag lärt känna verksamheten och dotterbolagen väl. Nocom står idag på en stabil, finansiell grund – både vad gäller lönsamhet och tillgångar, säger Stefan Ström, som varit anställd i Nocom sedan 1997. – Jag ser fram emot att som vd tillvarata den potential till lönsamhetsförbättringar som finns i koncernen. Jag kommer även att arbeta med att optimera koncernens finansiella struktur, för att skapa förutsättningar för framtida tillväxt.