Nocoms Tradevision levererar e-logistiklösning till Cargo Center Sweden

Nocoms Tradevision levererar e-logistiklösning till Cargo Center Sweden Cargo Center Sweden implementerar Tradevisions e-logistiklösning LogiMan vid företages fraktterminal på Arlanda flygplats. År 2000 hanterade Cargo Center Sweden cirka 200.000 fraktsändningar i terminalen och i år förväntas antalet öka med fem procent. "Inom dagens globala logistik är korrekt realtidsinformation lika viktig som den faktiska transporten av godset genom leveranskedjan. Vårt beslut att införa LogiMan för hantering och utbyte av information med speditörer och flygbolag kommer att ge oss en skjuts framåt i vår strävan mot ökad kvalitet och effektivare produktion", säger Lars Keding, vd, Cargo Center Sweden. Under de senaste två åren har Cargo Center Sweden utvecklat ett helt nytt terminalsystem med streck-kodning av alla sändningar samt nya hanteringsrutiner. Genom LogiMan förstärks systemet med förhandsinformation om alla sändningar genom elektronisk information ifrån flygbolag och speditörer. "Den förbättrade informationshanteringen mellan kunder och partners gör leveranskedjan mer pålitlig, vilket väl svarar upp mot den svenska industrins ökade krav på korta ledtider. Vi har länge strävat efter att få all sändningsinformation elektroniskt från speditörerna. Med LogiMan tar vi ett stort steg framåt i den strävan eftersom nästan alla svenska speditörer redan använder Tradevisions system. Genom att integrera flygbolagens och speditörernas system når vi målet att leverera en helhetslösning till industrin genom förstklassiga IT-lösningar", säger Lars Keding. "Cargo Center Sweden spelar en mycket viktig roll på den svenska flygfraktsmarknaden och vårt samarbete kommer att öka den elektroniska kommunikationen och informationsutbytet mellan parterna i leveranskedjan", säger Allan Harsbo, vice vd, Tradevision. "Våra nuvarande kunder framhåller kortare ledtider, förbättrad kvalitet samt information i realtid som de främsta fördelarna med LogiMan. Dessa fördelar leder i slutänden till en större kundnytta för fraktköparen", avslutar Allan Harsbo. För mer information, kontakta: Claes Borglin vd, TradeVision Tel: +46-8 508 882 01 E-post: claes.borglin@tradevision.net Allan Harsbo vice vd, TradeVision Tel: +45 4046 4445 E-post: allan.harsbo@tradevision.net Tradevision har, sedan starten 1992, tillhandahållit logistiklösningar via EDI och Internet till transportbranschen. Idag, som del i Nocomkoncernen, har företaget avancerade lösningar för e-handel och kopplingar till 100 flygbolag samt över 600 fraktagentskontor världen över, inklusive platser som Afrika, Australien, Kina, Hong Kong och USA. Tradevision har sitt huvudkontor i Stockholm och dotterbolag i Köpenhamn, Oslo, London, Warszawa, Riga, Frankfurt och Helsingfors. www.tradevision.net Nocom AB (publ) har sedan starten 1985 hjälpt företag att navigera lönsamt genom teknikskiften och maximerar affärsnyttan av att ha viktig information tillgänglig på användarnas villkor. Nocom erbjuder lösningar och tjänster för elektroniska affärer över Internet och mobila nätverk. Verksamheten bedrivs från huvudkontoret i Uppsala med kontor i Stockholm, Göteborg, Oslo, Helsingfors, Köpenhamn, Riga, Warszawa, Frankfurt och London. Nocom är sedan 1999 noterat på Stockholms Fondbörs O-lista (NOCM B). Antalet anställda i koncernen uppgår till cirka 250 personer. www.nocom.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/04/10/20010410BIT00680/bit0002.pdf http://www.waymaker.net/bitonline/2001/04/10/20010410BIT00680/bit0001.doc