NocomsTradeVision levererar mobil sökningsstjänst till SAS Cargo

NocomsTradeVision levererar mobil sökningsstjänst till SAS Cargo TradeVision, som ingår i Nocomkoncernen, har levererat en ny mobil godssökningstjänst till SAS Cargo. Tjänsten ingår i TradeVisions WCM- produkter (Wireless Cargo Management) och har utvecklats i nära samarbete med Nocoms experter på mobilt Internet. Efterfrågan på information förändras och idag räcker det inte längre med att bara veta när flygfrakten skall ankomma. Det är ofta avgörande att veta var en viss sändning befinner sig under hela transporten - vid vilken tidpunkt som helst. Med TradeVisions WCM godssökningstjänst kan SAS Cargos kunder ta reda på var godset befinner sig via sin mobiltelefon. Via en WAP-telefon eller WAP-terminal anger man sitt referensnummer och får omedelbar information om försändelsens status. "Med WCM-sökningen från TradeVision har SAS Cargo nu tillägnat sig WAP- tekniken. Det är ett stort steg framåt när det gäller att optimera vår elektroniska kommunikation med speditörer och företag som utnyttjar flygfrakt", säger Lars Gurfeldt, Vice President Commercial på SAS Cargo. "Vårt mål är att all information om SAS Cargos tjänster alltid ska finnas till hands, och vi utnyttjar därför utvecklingen inom e-logistik och mobil kommunikation." TradeVision utvecklar WCM-konceptet för att tillmötesgå de växande kraven på mobilitet. Man kommer att komplettera sin produktportfölj genom att länka samman samtliga befintliga system i en total e-logistiklösning som täcker behoven för alla inblandade parter. Att ha kontakt med samtliga aktörer i transportkedjan och tillhandahålla heltäckande informationsflöden under hela fraktprocessen är avgörande för framgång inom e-handeln. Det alla WCM-lösningar handlar om är att göra data tillgängliga på den mobila marknaden online. TradeVision arbetar i realtid och ger alltså alltid kunderna aktuell och korrekt information. "TradeVisions kompetens inom transport och logistik, kombinerat med Nocoms erfarenhet av mobila lösningar, ger oss en ledande position inom detta område", säger Anders Jonson, koncernchef i Nocom. "Vi anser att e-logistik är ett av de viktigaste affärsområdena för Nocom i framtiden. Partnerskapet med SAS är ett viktigt steg i införandet av den här tjänsten hos våra kunder över hela världen". Alla tjänster inom WCM-konceptet kan omarbetas och anpassas efter respektive kunds specifika behov. TradeVision siktar på att inom kort lansera nya WCM-tjänster som online-bokning, GPS-positionering, streckkodsläsning och möjligheter att hantera farligt gods. Frågor som rör pressmeddelandet besvaras av: Claes Borglin, vd, TradeVision Tel: 070-582 1248 e-post: claes.borglin@tradevision.net Anders Jonson, koncernchef, Nocom AB Tel: 0708-65 53 01e-post: anders.jonson@nocom.se Lars Gurfeldt, Vice President Commercial, SAS Cargo Tel: 070 - 997 1235 e-post: lars.gurfeldt@sas.se För mer information, se även: www.nocom.se www.tradevision.net www.sascargo.com Nocom AB (publ) grundades 1985 och är noterat på Stockholms Fondbörs Attract 40 (NOCM B). Nocom erbjuder företag lösningar för elektroniska affärer över Internet och mobila nätverk. Verksamheten bedrivs från huvudkontoret i Uppsala med kontor i Stockholm, Göteborg, Oslo, Helsingfors, Köpenhamn, London och Warszawa. Antalet anställda i koncernen uppgår till cirka 220 personer. TradeVision har, sedan starten 1992, tillhandahållit logistiklösningar via EDI och Internet till transportbranschen. Idag, som del i Nocomgruppen, har företaget avancerade lösningar för e-handel och kopplingar till 100 flygbolag samt över 600 fraktagentskontor världen över, inklusive platser som Afrika, Australien, Kina, Hong Kong och USA. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/09/27/20000927BIT00700/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/09/27/20000927BIT00700/bit0002.pdf