Northern ökar expansionstakten i Europa genom förvärv i Frankrike

NORTHERN, en del av Nocomkoncernen, etablerar eget dotterbolag i Frankrike genom att förvärva kundbas och kompetens från Copernet, som fungerat som distributör av Northerns programvara i mer än tio år. De personer som kommer att utgöra Northerns franska dotterbolag har lång erfarenhet och kunskap om storagemarknaden och Northern Storage Suite. Initialt kommer kontoret att bestå av två försäljare och en marknadsförare.

Förvärvet som kommer att ske per den 1 juli 2007 och omfattar en kundbas om cirka 19 000 kontakter. Copernet har under tiden som distributör byggt upp en stor kundbas och bred erfarenhet som nu kommer att helt fokuseras på försäljningen av Northerns produkter, både direkt och genom att utöka Northerns försäljningskanaler på den franska marknaden.

Dessutom kommer kundbasen att användas som utgångspunkt för den ökade efterfrågan inom lagringshantering för Network Attached Storage [NAS], från exempelvis NetApp och EMC.

Copernet har haft en omsättning på cirka 5 MSEK per år av Northerns produkter och där 2 MSEK motsvarar årliga intäkter av support och underhåll.

Köpeskillingen är 2 MSEK med en möjlig tilläggsköpeskilling på maximalt 3 MSEK om ett år. Förvärvet kommer att få positiv resultateffekt under tredje kvartalet.

”En direkt etablering i ett av våra mest prioriterade länder är en viktig del i den fortsatta expansionen av Northern i EMEA”, säger Thomas Vernersson, verkställande direktör Northern. ”Copernet har sedan tio år byggt upp en gedigen kompetens och kundbas som vi nu kan utnyttja i att möta den ökade efterfrågan.”

”Detta är bara början av Northerns investering i förbättrade försäljningskanaler i Europa”, säger Stefan Ström, verkställande direktör i Nocom. ”Att skapa en närmare relation med existerande och nya kunder på våra prioriterade marknader är en del av vår satsning och vi utesluter inte fortsatta förvärv.”

Northern Storage Suite är Northerns egenutvecklade programvara som fokuserar på fyra huvudområden inom Storage Resource Management (SRM); att identifiera och återta dåligt utnyttjad lagringskapacitet, att ta kontroll över användarnas beteende, att planera inför framtida lagringsbehov och att uppmuntra användarna att ta en aktiv del i lösningen av lagringsproblemen.