Omsättningen ökar med 27 % och resultatet fördubblades

IAR Systems Group delårsrapport januari-mars 2012

”Alla regioner redovisar ökande omsättning under inledningen av året, delvis genom en följd av ökade försäljningsresurser. Vår position i marknaden som en erfaren och oberoende leverantör av användarvänliga utvecklingsverktyg, med ett omfattande erbjudande av support och erbjudande, har resulterat i att efterfrågan av våra produkter ökar.

Lansering av IAR Systems nya portfölj av debugprobar, till följd av den strategiska förvärvet av Signum Systems Corporation i september 2011, har fått positivt mottagande.  Försäljningen av I-jet inleds i slutet av mars vilket betyder att finansiell påverkan sker med start under andra kvartalet 2012.

De närmaste kvartalen kommer att präglas av flera produkt-lanseringar för att möta ökad efterfrågan och utnyttja vår större försäljningskapacitet.” - Stefan Skarin, VD IAR Systems

Väsentliga händelser under perioden