Secure Thingz och IAR Systems stödjer globalt uttalande om IoT-säkerhet för konsumentprodukter

Företagen har genom World Economic Forum’s Council on the Connected World gått samman med en rad olika organisationer för att möjliggöra en gemensam säkerhetsgrund för konsumentprodukter

Stockholm, Sverige – 16 februari 2022 – IAR Systems, en ledande leverantör av programvara och service för programmering av inbyggda system, och Secure Thingz, dotterbolag till I.A.R. Systems Group, meddelar idag sitt stöd för Consumer IoT Security Statement of Support. Över 400 organisationer har genom The World Economic Forum’s Council of the Connected World, Consumer International, Cybersecurity Tech Accord och I am The Cavalry, gått samman som ett resultat av de ökande hoten från osäkra, uppkopplade konsumentprodukter.
Det finns idag redan miljarder uppkopplade konsumentprodukter och allt fler är på gång ut på marknaden. Detta gör att det finns ett behov av en stark global grund av IoT-säkerhet för nästa generations konsumentprodukter. Genom World Economic Forum, som en plattform som samlar organisationer från många olika håll, är IAR Systems och Secure Thingz en del av en gemenskap som speglar intressen från säkerhetsforskare, teknikleverantörer och konsumenter.

”Vi välkomnar dessa insatser som kommer via World Economic Forum, utöver de växande nationella och internationella säkerhetsstandarderna. Från Secure Thingz håll är vi utmärkt placerade för att stödja förbättringen av säkerhet för uppkopplade enheter genom vårt unika säkerhetserbjudande”, säger Haydn Povey, VD på Secure Thingz. "För att kunna skapa förändring i köpvanor och system måste säkerhetskrav upp på agendan i både styrelserummen hos Fortune 500-företagen och i maktens korridorer. Det är också först då som vi på riktigt kan möjliggöra fördelarna med den uppkopplade världen.”

Mer information om hur Secure Thingz bidrar till World Economic Forums förväntade resultat finns på www.securethingz.com/weforum. Mer information om Consumer IoT Security Statement of Support finns på www.weforum.org/agenda/2022/02/5-security-must-haves-for-internet-connected-consumer-products.