Styrelseledamot i Nocom ökar sitt ägande i bolaget

Trygve Angell, styrelseledamot i Nocom AB, har ökat sitt innehav av aktier i bolaget. Genom sitt helägda bolag Pidell AS har han förvärvat ytterligare 150.000 B-aktier, varav 50.000 aktier från Stefan Skarin, Nocoms huvudägare och vd. Trygve Angells innehav i Nocom uppgår nu till 192.000 B-aktier. Trygve Angell invaldes i Nocoms styrelse vid fjolårets ordinarie bolagsstämma och har lång, internationell erfarenhet från IT- och telekombranschen, bland annat har han arbetat åtta år inom Oracle. – Nocom har haft en fantastisk utveckling under 2005 och är idag en helt annan koncern. Erbjudandet är en konkurrenskraftig mix av lönsam IT-distribution och programvaror, säger Trygve Angell. – Det nya Nocom verkar på en expansiv, global marknad och potentialen till ytterligare tillväxt och lönsamhet är stor. Jag ser fram emot att vara aktiv i företagets fortsatta utveckling - både i min roll som styrelseledamot och som ägare.