Utdrag ur Bokslutskommuniké januari - december 2003, baserad på reviderat bokslut

Nocom AB (publ) Utdrag ur Bokslutskommuniké januari - december 2003, baserad på reviderat bokslut Fjärde kvartalet 2003 · Årets resultatmässigt bästa kvartal Resultat efter finansiella poster uppgick till 2,6 (-3,8) MSEK Resultat efter skatt uppgick till 1,8 (-5,0) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,06 (-0,18) SEK · Positivt kassaflöde Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 6,4 (11,5) MSEK, exklusive utbetalningar på 1,0 (7,6) MSEK på grund av 2002 års åtgärdsprogram · Kraftig omsättningsökning Omsättningen uppgick till 52,9 (39,9) MSEK Programvaruförsäljningen mer än fördubblades under kvartalet År 2003 · Positivt helårsresultat Resultat efter finansiella poster uppgick till 5,5 (-87,1) MSEK Resultat efter skatt uppgick till 3,3 (-88,6) MSEK Rörelsemarginalen uppgick till 3 (-57) procent Resultat per aktie uppgick till 0,12 (-3,13) SEK · Positivt kassaflöde Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 9,7 (-10,8) MSEK, exklusive utbetalningar på 8,0 (7,6) MSEK på grund av 2002 års åtgärdsprogram · Bibehållen omsättning trots nedlagda verksamheter Omsättningen uppgick till 151,5 (150,8) MSEK · Ny huvudägare Vd Stefan Skarin blev i april ny huvudägare i Nocom och äger 13,2 procent av kapitalet och 34,2 procent av rösterna · Affärsområdet säkerhet visade tillväxt I april tecknade Nocom ett nordiskt distributionsavtal med marknadsledande Symantec inom IT-säkerhet. Försäljningen av programvaror inom affärsområdet säkerhet ökade kraftigt under året. För ytterligare information kontakta Stefan Skarin, vd, 0708-65 10 05 Stefan Ström, finansdirektör, 0708-65 10 68 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/28/20040128BIT00130/wkr0001.doc Hela kommunikèn http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/28/20040128BIT00130/wkr0002.pdf Hela kommunikèn