Eclipse plugin

We provide a complete toolchain plugin for our Arm tools as well as build tool plugins for additional targets.

Our completely integrated Eclipse plugin extends the IDE's capabilities by providing compiler and build tools, as well as a full integration of our C-SPY Debugger. Since the Eclipse plugin uses the IAR Embedded Workbench build tools, the generated code is equally reliable and of the same high quality as for IAR Embedded Workbench.

The integration allows our advanced debug technology to be utilized from within the Eclipse IDE.

Key features

 • IAR C/C++ Compiler, IAR Assembler, and IAR ILINK Linker
 • IAR C-SPY Debugger (replaces the GDB-based debugger that is standard with Eclipse CDT)
 • Project import functionality
 • Advanced trace features
 • Instruction set simulator
 • All standard Eclipse CDT features

Build tool plugins for other architectures

For selected architectures, we provide build tool plugins. They allow the IAR C/C++ Compiler, Assembler and Linker to be run from within Eclipse. Code generated by the build tools can be debugged using the GDB-based Eclipse debugger or by using our C-SPY Debugger outside of Eclipse.

 • Eclipse CDT integration
 • IAR C/C++ compiler, assembler and linker
 • C and C++ Libraries
 • Parsing of error messages
 • Options settings from Eclipse

The build tool plugins are available for the following architectures:

 • Texas Instruments MSP430
 • Renesas R32C
 • Renesas V850
 • Renesas RH850
 • Renesas RL78
 • Renesas RX
 • Renesas 78K 
 • STMicroelectronics STM8

Download Eclipse plugin

Our Eclipse plugins are available from eclipse-update.iar.com.

Det här innehållet finns tyvärr inte på svenska.

Vår webbplats finns främst på vårt koncernspråk engelska, förutom det innehåll för investerare som vi är lagstadgade att kommunicera på svenska. Vi rekommenderar att du besöker vår globala webbplats på engelska för att få en bättre upplevelse.

Vi stöder inte längre Internet Explorer. För att få bästa möjliga upplevelse av iar.com rekommenderar vi att du uppgraderar till en modern webbläsare som Chrome eller Edge.